• Optymalizacja AdWords    Telefony znowu mogą zacząć dzwonić!

  • Optymalizacja AdWords

    Optymalizacja AdWords


    Twoje konto może dawać więcej konwersji bez zwiększania kosztów


Przykład optymalizacji konta AdWords - 8

pozostałe przykłady

Klient: usługa
Cel: większa liczba kliknięć przy mniejszym koszcie kliknięcia

Wyniki optymalizacji: W trakcie pracy konieczna była modyfikacja oczekiwań. W kampanii oczyszczonej z przypadkowego ruchu obniżenie kosztu kliknięcia było realne jednak wiązało się ze spadkiem pozycji. Znacznie korzystniejsze okazało się przyzwolenie na wyższy koszt kliknięcia przy jednoczesnym odsianiu ruchu o słabej jakości. Dzięki temu każde kliknięcie choć nieco droższe ma znacznie lepszą jakość i konwertuje, co widać po liczbie relizowanych celów "przejścia do strony kontakt"

Wyniki optymalizacji:
Udział w wyświetleniach: było 23-26% - zwiększenie do 81-90%
Odrzucenia: było 70-77% - zmniejszenie do 54-60%
Czas na stronie: był 63-67 sekund - zwiększenie do 131-151 sekund

Dane AdWords 1 kwietnia-6 maja
Zastane kampanie są wstrzymane na zrzucie poniżej. Nowe (zoptymalizowane) kampanie uwzględniają ich dane historyczne
Optymalizacja AdWords - case 8

Dane Analytics 1 kwietnia-6 maja (mogą nieznacznie różnić się od AdWords ze względu na inną metodologię obu systemów)
Liczba realizacji celu: "Przejście do strony kontakt"

Optymalizacja AdWords - case 8