• Optymalizacja AdWords    Telefony znowu mogą zacząć dzwonić!

  • Optymalizacja AdWords

    Optymalizacja AdWords


    Twoje konto może dawać więcej konwersji bez zwiększania kosztów


Przykład optymalizacji konta AdWords - 2

pozostałe przykłady

Klient: sprzedaż kosmetyków
Cel: mniejszy koszt kliknięcia, więcej ruchu dobrej jakości bez zwiększania budżetu miesięcznego


Czerwona linia pokazuje moment rozpoczęcia prac nad optymalizacją konta

Poniżej porównanie kosztu kliknięcia i średniego CPC w okresie przed i po optymalizacji

 

Optymalizacja AdWords

 

Porównanie liczby kliknięć przed i po optymalizacji (styczeń do marca):

Optymalizacja AdWords

 

Porównanie współczynnika klikalności CTR przed i po optymalizacji (styczeń do marca):

Optymalizacja AdWords

 

Porównanie średniego kosztu kliknięcia przed i po optymalizacji (styczeń do marca):

Optymalizacja AdWords